Page content

Bent u werkgever ?

Wat doen wij voor u als werkgever ?

Veel bedrijven en ondernemers hebben juridische vragen over ontslag, ontbinding arbeidsovereenkomst, functiewijziging, re-integratie en arbeidsovereenkomsten. De advocaten van advocaat-arbeidsrecht zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht kunnen u als werkgever kort en bondig informeren over arbeidsrechtelijke kwesties.

De dienstverlening van onze advocaten begint bij aanvang van de arbeidsrelatie met uw werknemer.  Wij stellen arbeidsovereenkomsten op en adviseren over aanpassing van bijzondere bedingen in bestaande overeenkomsten. Zoals bij concurrentie- en relatiebedingen, bonusregelingen, prestatieloon en wijziging in de omschrijving van de werkzaamheden.

En mocht een werknemer bij u uit dienst gaan waarbij het concurrentie- of relatiebeding is geschonden en u als werkgever mogelijk grote schade lijdt, dan zullen onze advocaten namens u aanspraak maken op de contractuele boete en schade beperkende maatregelen instigeren.

Wanneer u een bestaande arbeidsverhouding met een werknemer wilt beëindigen, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet, dan kunt u ons vrijblijvend consulteren. Afhankelijk van de situatie of de ernst van het feit (bijvoorbeeld diefstal), bespreken wij met u of het ontslag op staande voet bij de rechter in stand zal blijven, welke schriftelijke acties u naar de werknemer dient te ondernemen en hoe u zich het beste kunt gedragen naar de werknemer.

In geval van een (collectieve) ontslagaanvraag van personeel bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, kunnen onze advocaten de ontslagaanvraag bij het UWV voor u voorbereiden. En om daarbij het afspiegelingsbeginsel goed toe te passen en te anticiperen op weren van werknemers naar aanleiding van de aanvraag ontslagvergunning bij het UWV.

En bent u van mening dat er een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan met een werknemer en wilt u bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan helpen onze advocaten u met de dossieropbouw en de voorbereiding van de ontslagprocedure bij de kantonrechter. Het uitgangspunt is daarbij om de ontbindingsvergoeding of transitievergoeding door de kantonrechter zo laag mogelijk te houden.  Onze advocaten stellen het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op en bepleiten uw standpunt bij de mondelinge behandeling van uw verzoek bij de kantonrechter.

De advocaten van advocaat-arbeidsrecht zijn gespecialiseerd in het bijstaan van werkgevers en ondernemers bij arbeidsrechtelijke geschillen. Onze advocaten zijn laagdrempelig en slagvaardig en de rechtsbijstand kenmerkt zich door korte lijnen, persoonlijke aandacht en een informele werkwijze. Als hoogwaardige en betaalbare dienstverleners hebben de advocaten van advocaat-arbeidsrecht in heel Nederland een uitstekende reputatie opgebouwd.