Page content

Bent u werknemer?

Rechten van werknemers

De arbeidsrechtspecialisten van advocaat-arbeidsrecht zijn er voor de werknemer. Onze advocaten verlenen rechtsbijstand aan werknemers ingeval van een arbeidsconflict met de werkgever. Uitgangspunt in onze dienstverlening is dat het arbeidsgeschil zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten voor de werknemer wordt opgelost. Ook indien u op grond van de hoogte van uw inkomen niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan streven onze advocaten er naar om de advocaatkosten zo veel mogelijk bij uw werkgever in rekening te brengen, zodat u in de meest ideale situatie beschikt over een gratis advocaat arbeidsrecht.

Heeft u een arbeidsgeschil met uw werkgever, hoort u hem dan aan in de gesprekken, maar zeg niets toe en onderteken geen stukken die uw werkgever u voorlegt. Ook indien uw werkgever u e-mails stuurt waarop hij antwoord verwacht, belt u dan eerst naar advocaat-arbeidsrecht om uw antwoord voor te bereiden. Van belang is dat u in uw houding en uw gesprekken met de werkgever steeds aangeeft dat u bereid bent om arbeid te verrichten. Mocht u daartoe op grond van de feitelijke situatie niet meer in staat zijn, dan kunt u overwegen om u ‘ziek te melden’. Neemt u wel aansluitend op uw ziekmelding contact op met advocaat-arbeidsrecht voor de vervolgstappen.

En bent u op staande voet ontslagen door u werkgever, dan is het zaak om onmiddellijk schriftelijk op de ontslagaanzegging van uw werkgever te reageren. Indien u te laat reageert op het ontslag op staande voet, dan verspeelt u uw recht op doorbetaling loon en op een werkloosheidsuitkering (WW) van het UWV.  Een advocaat van advocaat-arbeidsrecht kan voor u de nietigheid van het ontslag inroepen en een loonvordering instellen als de salarisbetaling na het ontslag op staande voet uitblijft.

Is er sprake van nul-urencontracten, opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd, payrollconstructies of oproepkrachtovereenkomsten, dan kunnen onze advocaten voor u beoordelen of de door de werkgever voorgestane overeenkomsten voor bepaalde tijd ook daadwerkelijk ‘voor bepaalde tijd’ zijn en er niet sprake is van – inmiddels – een vast dienstverband. Wanneer uw arbeidsrelatie met de werkgever is aan te merken als een vast contract, dan kan de werkgever niet zomaar van u af en ontstaat er meer duurzame loondoorbetalingsverplichting.

Ook indien u zelf de arbeidsovereenkomst met uw werkgever wilt beëindigen en u bijvoorbeeld bij een concurrerend bedrijf in dienst wilt treden, of u voor uzelf wilt beginnen, dan is het raadzaam om  vrijblijvend advies in te winnen bij advocaat-arbeidsrecht. Wij kunnen voor u beoordelen of een concurrentie- of relatiebeding in uw arbeidsovereenkomst dit verhindert en wat de gevolgen zijn wanneer u dit overtreedt. Zo nodig nemen wij voor u contact op met uw werkgever om het einde van de arbeidsovereenkomst in goede banen te leiden. Onze arbeidsspecialisten zijn slagvaarding, laagdrempelig en communiceren met u in begrijpelijke taal. En bovenal zijn onze adviezen in eerste aanleg geheel gratis.