Page content

Gratis rechtshulp

Gratis rechtshulp arbeidsrecht

Heeft u een conflict met uw werkgever of met uw werknemer of verwacht u een arbeidsrechtelijk geschil, belt u ons dan voor gratis juridisch advies. Wij adviseren u dan welke stappen u zelf kunt ondernemen om uw arbeidsconflict in goede banen te leiden. Indien uit ons gesprek met u blijkt dat het voor u noodzakelijk is om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen, dan zullen wij desgewenst geheel kosteloos uw arbeidsgeschil aan één van onze advocaten voorleggen. Onze arbeidsrecht advocaat zal uw zaak bestuderen en u bellen met een helder en duidelijk advies.  Dit alles geheel kosteloos.

Indien u naar aanleiding van het juridisch advies van onze arbeidsrechtadvocaat besluit om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen voor vervolgwerkzaamheden bijvoorbeeld om u bij te staan in een gerechtelijke procedure, dan zijn de volgende vaste tarieven voor een advocaat arbeidsrecht het uitgangspunt;

Naamloos3

Bovenvermelde instaptarieven zijn exclusief btw en kosten derden, zoals griffierecht. Indien er naast de opdrachtbevestiging meerwerk door de advocaat moet worden verricht, dan wordt daarvoor een aanvullend bedrag geoffreerd.