Page content

Tijdelijk niet kunnen uitkeren van loon in natura

Tijdelijk niet kunnen uitkeren van loon in natura

Wanneer de werknemer recht heeft op loon in natura en de werkgever kan dat tijdelijk niet voldoen, dan is de werkgever aan de werknemer een (redelijke) vergoeding verschuldigd voor het gemis van dat loon in natura. Een voorwaarde hiervoor is dat de verhindering om het loon in natura uit te betalen niet mag komen door eigen toedoen van de werknemer.

 

Wat is loon in natura?

Wat is nu loon in natura? Dat is loon dat niet in geld wordt uitbetaald. Denk bij loon in natura onder andere aan het volgende:

  • De leaseauto of auto van de zaak die de werknemer ook in zijn vrije tijd mag gebruiken. Als een werknemer een bedrijfsauto alleen mag gebruiken met het oog op de werkzaamheden in het kader van de arbeidsovereenkomst (dus: geen priv√© kilometers), dan is de auto van de zaak geen loon in natura.
  • Een dienstwoning of bijvoorbeeld de kosten van gas-, licht en water.
  • Een appartement, kamer of studio dat de werknemer mag huren omdat hij (tijdelijk) te ver van het werk af woont.
  • Bepaalde diensten of voorzieningen zoals kinderopvang, onderricht, reizen, kost en inwoning of speciale voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg.
  • Aandelen, effecten, optierechten en diverse regelingen waarbij een bepaald deel van het loon wordt gespaard of geblokkeerd.

Afwijkende afspraak is vernietigbaar

Wanneer in een arbeidsovereenkomst of bijvoorbeeld in een bedrijfsreglement een bepaling is opgenomen die afwijkt van de bovenstaande wettelijke bepaling, dan is die bepaling in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement vernietigbaar. Dat wil zeggen dat de werknemer er een beroep op kan doen dat die bepaling voor hem niet geldt.

 Meer weten?

Hebt u nog vragen naar aanleiding van de bovenstaande onderwerpen of wilt u een concrete situatie laten toetsen? Neem dan contact met ons op. De advocaten van advocaat-arbeidsrecht adviseren u graag verder over uw individuele situatie.