Gratis rechtshulp

Gratis rechtshulp arbeidsrecht

Heeft u een conflict met uw werkgever of met uw werknemer? Of verwacht u een arbeidsrechtelijk geschil?

Belt u ons dan voor gratis juridisch advies, in een aantal gevallen kunnen wij u zelfs voor niets van dienst zijn & u helpen met een passende oplossing.

Wij adviseren u welke stappen u zelf kunt ondernemen om uw arbeidsconflict in goede banen te leiden. Indien uit ons gesprek met u blijkt dat het voor u noodzakelijk is om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen, dan zullen wij desgewenst geheel kosteloos uw arbeidsgeschil aan één van onze advocaten voorleggen. Onze arbeidsrecht advocaat zal uw zaak bestuderen en u bellen met een helder en duidelijk advies.  Dit alles geheel kosteloos.

Indien u naar aanleiding van het juridisch advies van onze arbeidsrecht advocaat besluit om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen voor vervolgwerkzaamheden bijvoorbeeld om u bij te staan in een gerechtelijke procedure, dan zijn de volgende vaste tarieven voor een advocaat arbeidsrecht het uitgangspunt;

Juridisch advies/ hulp m.b.t. een deskundigeoordeel

Gratis

Juridisch advies/ hulp m.b.t. geschil over arbeidsvoorwaarden

Gratis

Juridisch advies/ hulp m.b.t. re-integratie op de arbeidsmarkt

Gratis

Juridisch advies/ hulp m.b.t. discussie met uw werkgever

Gratis

Juridisch advies/ hulp m.b.t. ziektewet 

Gratis

Juridisch advies/ hulp m.b.t. toepassing CAO

Gratis

Opstellen beëindigingsovereenkomst arbeidscontract

€400,00
Beoordelen beëindigingsovereenkomst arbeidscontract €200,00
Rechtsbijstand werknemer ontslagprocedure kantonrechter €1200,00
Rechtsbijstand werkgever ontslagprocedure kantonrechter  €1500,00
Rechtsbijstand werknemer procedure loonvordering kantonrechter €200,00
Rechtsbijstand werkgever procedure loonvordering kantonrechter  €1500,00
Verzoekschriftprocedure voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst werkgever €1200,00
Verweer werknemer procedure voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst €900,00
Mediation door MFN-mediator arbeidsgeschil €1200,00
Procedure in hoger beroep gerechtshof arbeidsgeschil  €1500,00
Indienen werkgever ontslagaanvraag UWV €1000,00
Verweer werknemer ontslagaanvraag UWV €800,00
Reorganisatie personeel onderneming uurtarief €100,00

Bovenvermelde instaptarieven zijn exclusief btw en kosten derden, zoals griffierecht. Indien er naast de opdrachtbevestiging meerwerk door de advocaat moet worden verricht, dan wordt daarvoor een aanvullend bedrag geoffreerd.