Page content

Hulp bij ontslag

Hulp bij ontslag nodig? Bent u werkgever of werknemer en wordt u op het werk geconfronteerd met een arbeidsconflict dat kan ontaarden in een juridische ontslagprocedure, neem dan gelijk contact op met advocaat-arbeidsrecht voor een gratis gesprek met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht. Op deze wijze bent u een arbeidsrechtprocedure  voor en weet u hoe te handelen om een eventuele rechtszaak in uw voordeel te beslissen. De advocaten van advocaat arbeidsrecht kunnen bogen op jarenlange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en beantwoorden graag vrijblijvend uw hulpvraag op het gebied van ontslagrecht en arbeidsrecht.

Een arbeidsconflict is veelal de aanleiding voor een negatieve werksfeer. Problemen op het werk zijn funest voor het functioneren van de werknemer en komen de arbeidsproductiviteit niet ten goede. Pesterijen tussen collega’s onderling, een uit de hand gelopen discussie tussen werkgever en werknemer of zelfs seksuele intimidatie op de werkvloer kunnen het begin zijn van een arbeidsconflict. Van belang is dat u elk incident serieus neemt en zo snel mogelijk in de kiem smoort, zodat één en ander geen eigen leven gaat lijden met een langdurig arbeidsgeschil als gevolg. De advocaten van advocaat-arbeidsrecht zijn eveneens arbeidsrecht mediators, waardoor zij in staat zijn om u in een vroegtijdig stadium van een arbeidsgeschil te adviseren hoe de kwestie voortijdig op te lossen. Hierdoor kunnen vervelende juridische procedures voorkomen worden.

Ontslag werknemer

Een werknemer kan om allerlei redenen worden ontslagen door de werkgever. Of het ontslag rechtsgeldig is, blijkt vaak achteraf in een gerechtelijke procedure. In de meeste ontslagsituaties is de werknemer door de wet beschermd. Zoals bij ontslag bij een vast dienstverband, ontslag bij ziekte of ontslag bij zwangerschap. Ontslag wordt meestal voorafgegaan door een beëindigingsvoorstel van de werkgever aan de werknemer. Het is voor beide partijen verstandig om vooraf te overleggen met een arbeidsrechtspecialist of een advocaat arbeidsrecht.

Soms is er een dringende reden op grond waarvan een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang moet worden beëindigd. Dit heet ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct en zonder opzegtermijn. Er wordt geen loon meer betaald. En als het ontslag op staande voet terecht is, dan heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering van het UWV. Er is dan sprake van ‘verwijtbare werkloosheid’. Ontslag op staande voet is dan ook een zeer ingrijpende maatregel. Daarom gelden er strenge regels wil een ontslag op staande voet ook bij de rechter in stand blijven. In de eerste plaats moet de reden van ontslag zo dringend zijn dat een normale opzegging van de arbeidsovereenkomst of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter niet kan volstaan. Het ontslag op staande voet moet direct na het incident worden gegeven, bij deze ontslagaanzegging dient de dringende reden duidelijk worden vermeld.

Ontslag op staande voet wordt soms vooraf gegaan door bepaalde signalen. In de meeste gevallen van ontslag op staande voet volgt er eerst een of meerdere waarschuwingen door de werkgever aan de werknemer. Dit heet een officiële waarschuwing en dit dient schriftelijk te geschieden. Een officiële waarschuwing kan voor de werknemer vervelend zijn. Van belang is dat de werknemer op een professionele manier reageert op de officiële waarschuwing. Het is verstandig voor de werknemer om direct na de officiële waarschuwing al contact op te nemen met advocaat arbeidsrecht voor een vrijblijvend advies hoe te reageren op de officiële waarschuwing. Ook voor een werkgever is het zinvol om reeds bij het geven van een officiële waarschuwing contact op te nemen met advocaat arbeidsrecht. Vaak blijft het niet bij een officiële waarschuwing en loopt de situatie uit op een arbeidsconflict. Het is handig om voordien te weten hoe het arbeidsgeschil zich zal kunnen ontwikkelen dan wel om met het advies van advocaat arbeidsrecht de juiste stappen te nemen om een juridische arbeidsprocedure te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. De advocaten van advocaat arbeidsrecht kunnen u in alle fases van uw arbeidsverhouding adviseren.