Page content

Second opinion onafhankelijke bedrijfsarts

Second opinion onafhankelijke bedrijfsarts

Met ingang van 1 juli 2017 heeft elke werknemer recht op een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. Bent u het als werknemer niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts van uw werkgever over uw ziekte? Neem contact met ons op voor een onafhankelijke second opinion door een andere bedrijfsarts. Voorwaarde is dat u eerst zelf – schriftelijk of per e-mail – bezwaar heeft gemaakt tegen het oordeel van de arbo arts van uw werkgever. Wanneer de bedrijfsarts blijft bij zijn oordeel over uw ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid, dan regelen wij een gratis second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts voor u. Vanwege de wijziging in de Arbowet is uw werkgever verplicht om hieraan mee te werken. U heeft het recht op een second opinion. Vanzelfsprekend zal de onafhankelijke bedrijfsarts na overleg met u, de second opinion kortsluiten met de bedrijfsarts of arbodienst van uw werkgever, zodat de kosten van de second opinion door de werkgever worden gedragen. Het uitgangspunt van de wetgever is immers dat de second opinion door de onafhankelijke bedrijfsarts voor de werknemer gratis is. Uw werkgever kan niet meer volstaan u te verwijzen naar het UWV voor een deskundigenoordeel over uw ziekte. Een deskundigenoordeel van het UWV is niet hetzelfde als een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts. De UWV verzekeringsarts die het deskundigenoordeel voor het UWV uitvoert, is niet onafhankelijk maar in dienst van het UWV. Het is mede om deze reden dat de wetgever de Arbowet heeft aangepast en aan de werknemer het recht heeft toegekend op een onafhankelijke second opinion indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts van zijn werkgever over zijn ziekteverzuim.

Wijziging Arbowet 2017

De wijzigingen in de Arbowet die op 1 juli 2017 ingaan, zijn gericht op betere preventie. De wetgever wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk vermijden. Het recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts is de belangrijkste wetswijziging op dit punt. De regering onderkent dat een bedrijfsarts of een arbodienst die door de werkgever is uitgekozen en wordt betaald, niet altijd in het belang van de werknemer naar het ziekteverzuim kijkt. Door de werknemer de mogelijkheid te bieden om het oordeel van de bedrijfsarts voor een second opinion aan een onafhankelijke verzekeringsarts voor te leggen, vindt er een extra controle plaats om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen. De nieuwe Arbowet legt de werkgever eveneens de verplichting op om een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Hierin wordt afgesproken dat elke bedrijfsarts toegang heeft tot de werkplek van de werknemer, hoe de werknemer toegang heeft tot de bedrijfsarts en op welke wijze de bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren. Een schriftelijke klachtenregeling voor de werknemer indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts over zijn ziekte, is eveneens verplicht voor de werkgever. Dit geeft de werknemer duidelijkheid welke weg hij moet bewandelen als hij klachten heeft over de behandeling door de bedrijfsarts van zijn werkgever. In deze klachtenregeling staat tevens vermeld welke weg de werknemer moet bewandelen om de kosten van een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts, van zijn werkgever vergoed te krijgen. De bedrijfsarts van de werkgever of de arbodienst mag een contract afsluiten met andere zelfstandige bedrijfsartsen of arbodiensten om een second opinion te leveren, vanuit het oogpunt van kostenbeheersing. Ons inziens is de werknemer niet verplicht om akkoord te gaan met een second opinion door de (onafhankelijke) bedrijfsarts waarmee de arbodienst van de werkgever weer een contract heeft afgesloten. Ook deze ‘onafhankelijke’ bedrijfsarts wordt in deze constructie uiteindelijk door de werkgever betaald. Voor de belevenis van de werknemer is het zinvoller dat de werknemer geheel vrij is in zijn keuze om zelf een onafhankelijke bedrijfsarts voor een second opinion uit te kiezen. De arbodienst van de werkgever kan dit niet ondergraven door zelf contracten af te sluiten met andere ‘onafhankelijke’ bedrijfsartsen voor de second opinion over de ziektemelding van de werknemer. Dit doet afbreuk aan de bedoelingen van de wetgever, die met de wijzigingen van de Arbowet zijn beoogd. Advocaat-arbeidsrecht.com is geheel onafhankelijk van welke werkgever of arbodienst dan ook. U kunt voor een échte onafhankelijke second opinion van een bedrijfsarts rechtstreeks met ons contact opnemen.