Page content

Wie zijn wij ?

Wie zijn wij?

Wie zijn wij? www.advocaat-arbeidsrecht.com is de handelsnaam van de besloten vennootschap Sociaal Juridisch Online. Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming (MVO) die als doelstelling heeft om de toegang tot het rechtsbestel voor rechtzoekenden laagdrempeliger te maken. Onze website fungeert als gratis portaal voor justitiabelen die rechtshulp zoeken met betrekking tot arbeidsrechtelijke geschillen. Onze doelgroep betreft particuliere werknemers en kleinere werkgevers uit het MKB-segment.

Wij geven gratis juridisch advies aan onze doelgroep over arbeidsrechtelijke kwesties. Onze adviezen en juridische hulp zijn gratis voor rechtzoekenden. Naar aanleiding van een concreet juridisch probleem dragen wij een oplossing voor. In eerste instantie is ons advies gericht op het duiden van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid die de rechtzoekende in het voorkomende geval ter hand staan. Wanneer het geval zich voor doet dat het opportuun is voor de justitiabele om professionele rechtsbijstand door een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist of advocaat aan te zoeken, leggen wij – met instemming van de rechtzoekende – de juridische casus aan een externe advocaat of arbeidsrechtspecialist, ter beoordeling voor. Afhankelijk van de inhoud van de kwestie schakelen wij  de meest geschikte advocaat of jurist in. Vanuit onze jarenlange ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties kunnen wij goed bepalen welke advocaat het meest geschikt is voor een voorkomend arbeidsrechtelijk geschil. Hierin verschilt onze werkwijze van die van – bijvoorbeeld – het Juridisch Loket. Wij selecteren aan de hand van de arbeidsrechtelijk vraag op kwaliteit van de advocaat of de jurist, die meest geschikt is om de justitiabele rechtshulp te verlenen. Dor het Juridisch Loket vindt aan de hand van de rechtsvraag geen inhoudelijke beoordeling plaats van de kwaliteit en de geschiktheid van een advocaat om een specifiek arbeidsrechtelijk dispuut op te lossen. De door de advocaat zelf opgegeven specialisatie ‘arbeidsrecht’ is voor het Juridisch Loket voldoende om een rechtzoekende door te verwijzen naar de advocaat. Er vindt vooraf geen selectie plaats of de betreffende advocaat ook het meest geschikt is, of expliciet is gespecialiseerd in, om het voorkomende specifieke arbeidsrechtelijk geschil tot een goed einde te brengen. Onze werkwijze is anders. Wij zoeken – aan de hand van het specifiek arbeidsrechtelijk conflict – de meest geschikte (of beste) advocaat of jurist voor u.

Onafhankelijkheid www.advocaat-arbeidsrecht.com

Wij zijn geen advocatenkantoor en wij hebben geen advocaten in dienst. Wij hebben geen overeenkomsten met advocaten afgesloten die aan advocaten een bepaalde exclusiviteit garanderen in het bijstaan van rechtzoekenden met arbeidsrechtelijke kwesties. Ons advies aan de rechtzoekende is geheel vrijblijvend en onafhankelijk van een eventuele advocaat waarna wij doorverwijzen. Advocaten hebben geen financiële belangen in onze organisatie. Afhankelijk van uw arbeidsrechtelijk dispuut zoeken wij de beste advocaat voor u. Niet meer en niet minder. Wat wij tevens voor u doen, is vooraf vaste tarieven bedingen voor de juridische werkzaamheden die de advocaat of arbeidsrechtjurist voor u zal verrichten. Wij zorgen dat u niet teveel betaalt voor uw advocaat, maar waar voor uw geld krijgt.

De meest voorkomende tarieven staan op onze site vermeld en dit zijn all-in tarieven. Hierdoor wordt u achteraf niet geconfronteerd met een onverwacht hoge rekening van uw advocaat. Het is onze missie om de toegang tot het rechtsbestel laagdrempelig en inzichtelijk te houden. Door middel van onze werkwijze en duidelijkheid vooraf afgesproken kosten, menen wij dit voor u te kunnen realiseren. En mocht het onverhoopt voorkomen dat een door ons voor u aangezochte advocaat zijn afspraken niet nakomt of alsnog teveel kosten rekent, dan zetten wij ons voor u in om het conflict dat daar uit voortvloeit naar tevredenheid voor u op te lossen.

Kortom: Heeft u problemen met uw werkgever of werknemer en arbeidsrechtelijk juridisch advies nodig? Probeert dan niet het wiel uit te vinden door zelf een advocaat te zoeken, maar neem met ons contact op voor onafhankelijk advies over de meest geschikte of beste advocaat om u juridisch bij te staan. U kunt ons dagelijks telefonisch en per e-mail bereiken en onze hulp is geheel gratis.